Yosef Akbian – יוסף עקביאן – Be'gadol – בגדול Lyrics

וורס 1
לא מצייר עוד נרטיב
היום כבר הבנתי עכשיו זה הרגע שלי
להפיק לקחים לשנות תשיטה
אבוד ומוזר בתוך החברה שלי
תמיד שאלו יצאתי מהדת שלי
לשים לי גבולות נקודת מבט
להשמיע את הקול זאת המנגינה שלי
טוב בהכל וזאת הקללה שלי
נופל עוד מכשול מכאן זה הראפ שלי
הייתי סגור כמו השידה שלי
הכל פה מכתוב זה כבר הבנתי
ליפול מכל שטות ללמוד את הלקח
נראה פה אימים יצרתי פה מתח
הכל או כלום עשה מזה רווח
כסף זה כלום רק אושר בפתח
תקווה אמיתית רוצה לנצח

פזמון
בגדול הראפ זה בדם שלי
בגדול זאת השריטה שלי
בגדול לא מצייר עוד נגטיב X2

וורס 2
יש לי מוזה כמו מדוזה לא דניס לא אמוזה
לא שונה פאקינג רוקסטאר
ראפר מתחיל אין לי כובע
אנ\’לא ישו צולב פה את כולם
לא חשוב אל תספר לי
עוד ילדה שירים של מרגי
שרוט ומכור מונדיאל של מסי
אלעד על הביט קדימה תיתן לי
לא כלוא בכלוב שובר אני אמסי
אנ\’לא במוד לא כדור אנ\’לא אמדי
תשאל יצחקו מכוער היום בראד פיט
דעות של זרים זורק למייבש שלי
שורף לי תזמן עכשיו זה הזמן שלי
כותב עוד שורה מסדר לי ת\’לוזים
מהמתוק אל המר כתבתי ת\’וורסים
ביום שאמות ישכחו לא אכפת לי

פזמון
בגדול הראפ זה בדם שלי
בגדול זאת השריטה שלי
בגדול לא מצייר עוד נגטיב X2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *