Şövkət Ələkbərova

Şövkət Ələkbərova – Füzuli Kantatası Lyrics

Füzuli Kantatası Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı, muradım şəmi yanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz, şəmi yanmazmı? Qəmu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimarı sanmazmı? Qəmim pünhan tutardım mən, qəmim pünhan tutardım mən Dedilər yarə qıl …

Şövkət Ələkbərova – Füzuli Kantatası Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Dalğalar Lyrics

Dalğalar Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Siz qaynar həyatsınız, nəğməyə qanadsınız Sahili şən dalğalar, ay öpüşən dalğalar Nəqərat Sevgilim dənizdədir, ağ yelkəni üzdədir Yatın barı, dalğalar, ay mirvari dalğalar Sevgilim dənizdədir, ağ yelkəni üzdədir Yatın barı, dalğalar, ay mirvari dalğalar Bənd 2 Qoy bilsin o aybəniz, sinəmdədir göy dəniz Könlümə yar dalğalar, ay nəğməkar dalğalar …

Şövkət Ələkbərova – Dalğalar Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Sarıköynək Lyrics

Sarıköynək Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Cilvələnib nə qarşımda durubsan? Anam sənə qurban, ay Sarıköynək! Cilvələnib nə qarşımda durubsan? Anam sənə qurban, ay Sarıköynək! Mələksən, çıxıbsan cənnət bağından Heç kəs olmaz sənə tay, ay Sarıköynək! Mələksən, çıxıbsan cənnət bağından Heç kəs olmaz sənə tay, ay Sarıköynək! Sarıköynək, Sarıköynək, Sarıköynək Heç kəs olmaz sənə tay, ay …

Şövkət Ələkbərova – Sarıköynək Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Sən Mənimsən, Mən Sənin Lyrics

Sən Mənimsən, Mən Sənin Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Qara gözün aldı canım, canım Qəlbimdədir arzu-kamım, arzu-kamım Gözəllərə naz yaraşır, naz yaraşır Vüsalına var gümanım, var gümanım Nəqərat Gül, gözəl, bil, gözəl Sən mənim, mən sənin Gül, gözəl, bil, gözəl Sən mənim, mən sənin Keçid Gəzdim Azərbaycanı Tapdım sənin kimi ceyranı Gəl mənə naz eyləmə …

Şövkət Ələkbərova – Sən Mənimsən, Mən Sənin Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Səninlə Lyrics

Səninlə Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Fəsillər dəyişə, payız yaz ola Baharın seyrinə gələk səninlə Fəsillər dəyişə, payız yaz ola Baharın seyrinə gələk səninlə Saz tutaq, söz açaq elə, obaya Danışaq səninlə, gülək səninlə Saz tutaq, söz açaq elə, obaya Danışaq səninlə, gülək səninlə Saz tutaq, söz açaq elə, obaya Danışaq səninlə, gülək səninlə Saz …

Şövkət Ələkbərova – Səninlə Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Aşiqəm Lyrics

Aşiqəm Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Günəşli ölkəmin aşiqiyəm mən Nə devlətə, nə də vara aşiqəm Öldürsələr, yalan gəlməz dilimə Doğru sözə, düz ilqara aşiqəm Hey aşiqəm, yar, aşiqəm, hey… Doğru sözə, düz ilqara aşiqəm… Bənd 2 Mən elimdən, obamdan ilham aldım Yurdumun adını dastana saldım Sənətimlə şöhrət tapdım, ucaldım Xalqımdakı etibara aşiqəm Hey aşiqəm, …

Şövkət Ələkbərova – Aşiqəm Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Dedi, Tələsmə Lyrics

Dedi, Tələsmə Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Dedi: “Mən sevirəm”, dedim: “Sevginən” Dedi: “Qoşa gəzək”, dedim: “Tələsmə” Dedi: “Bağ içidir”, dedim: “Seyr elə” Dedi: “Bir gül üzək”, dedim: “Tələsmə” Nəqərat Dedi: “Bir cavab ver, xəyala varma, xəyala varma” Dedim: “Zəhmət çəkib”, dedim, “zəhmət çəkib özünü yorma” Dedim: “Qadan alım”, dedi: “Yalvarma” Dedi: “Yalvarma” Dedi: “Onda …

Şövkət Ələkbərova – Dedi, Tələsmə Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Səndən Danışdı Lyrics

Səndən Danışdı Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Gecə keçir, hələ yanır işığın Odlanıram, aşiqinəm, aşiqin Nəqərat Ulduzlar da bu axşam səndən danışdı Ay da pəncərəmizdə yandı-alışdı Ulduzlar da bu axşam səndən danışdı Ay da pəncərəmizdə yandı-alışdı Keçid Yuxun şirin, sevgilim, eşqin var olsun Sənin eşqin, bəxtin daim var olsun Yuxun şirin, sevgilim, eşqin var olsun …

Şövkət Ələkbərova – Səndən Danışdı Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Yenə O Bağ Olaydı Lyrics

Yenə O Bağ Olaydı Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz O bağa köçəydiniz Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq Sizə qonşu olaydıq, sizə qonşu olaydıq Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim Qələmə söz verəydim Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham Yazaydım səhər-axşam Yazaydım səhər-axşam Yazaydım səhər-axşam Yazaydım səhər-axşam …

Şövkət Ələkbərova – Yenə O Bağ Olaydı Lyrics Read More »

Şövkət Ələkbərova – Mehribanım Lyrics

Mehribanım Lyrics Şövkət Ələkbərova Bənd 1 Səni hər an gözləyərəm İzləyərəm pəncərədən Baxışların bulaq kimi Axıb gedər küçələrdən Deyirsən ki Deyirsən ki: “Sorma məni bir kimsədən” Nəqarət Necə susum, necə danım? Səni sevdim, səni andım El içində, Mehribanım Bənd 2 Adındamı, özündəmi Sözündəmi mehribanlıq? Heç bilmirəm necə oldu Bu sevdaya qoşa yandıq Sevirsənsə, eşqimizdən axı …

Şövkət Ələkbərova – Mehribanım Lyrics Read More »