Payam Turk – Vətən I Lyrics

1
Vətənin pencərəsin açdım, mənə duvar göründü
Dağıdıb duvarları güldü üzüm, bahar göründü
Bahara doğru burada qanadladım, amma mənə xəyal göründü, xəyal göründü
Qoxusunu alırdım qürbətdə küləkdən
Vətəni tərk elədim, endirdi ürəkdən
Səndəki qardaşlara, dostlara mən bağlıyam, ailəmə bağlıyam
Yadım yadını öpərkən mən əl-qolumu dağlayam
Torpağına bağlıyam yaxcıdan, ya pisdən
Qaratel qızlarına bağlıyam hissdən
İstəyirəm qışqıram burada, ağlayam hirsdən
Vətən sevmir məni
Vətən sevmir məni
Vətən sevmir məni

Çağıra gəlləm hər dönə
Ey vətən, bağırır dərdim dərdinə
Hər anına digərginəm, ey vətən
Yıxılmadım da bərkinəm
Uzağımda da yaxınımdasan
Yaş olam, kirpiyindən asasan
Oy oy oy oy

Çağıra gəlləm hər dönə
Ey vətən, bağırır dərdim dərdinə
Hər anına digərginəm, ey vətən
Yıxılmadım da bərkinəm

2
Ya ya
Üzüm sənin ərəsində yox Arazında vətən
Səbalanından yox, Savalanından sav alım
Qırdım ürəyini, bir də macal ver, vətən
İrəvanda səslədim tar-qavalım
Bilirəm tökülməsə qan, vətən qurulmaz
Xainlərdən lillərin durulmaz
Səni sevməmək olmaz
Səni sevməmək olmaz
Torpağını qucaqlayıb bulaqlarını dadıram, amma darıxmağım bağırır
Dərdlərin dil açıb qanımı mənim çağırır
Ey vətən, ey vətən, ey vətən
Dərdin dərdim, əridin, əridim, öl, ölüm diril, dirilim
Razı olmasan, de, ölüm, diril, elim bilir, dilim dirilir
Fədadır sənə saniyə-dəyqam, bir il bir ilim, bir il bir ilim

Çağıra gəlləm hər dönə
Ey vətən, bağırır dərdim dərdinə
Hər anına digərginəm, ey vətən
Yıxılmadım da bərkinəm
Uzağımda da yaxınımdasan
Yaş olam, kirpiyindən asasan
Oy oy oy oy

Çağıra gəlləm hər dönə
Ey vətən, bağırır dərdim dərdinə
Hər anına digərginəm, ey vətən
Yıxılmadım da bərkinəm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *