Bayanni – Ta Ta Ta (Remix) Lyrics

Bayanni {: Jason Derulo Yeah, Yeah Bayanni and Jason Derulo 1: Bayanni Ohema doh, doh, doh She wan dey form I give her one time now she come for more (Ah, ah) My thing too long, she want to taste my kokoro My dear make I tell you, I no dey wan dey do like …

Bayanni – Ta Ta Ta (Remix) Lyrics Read More »