Shakuf ;- שאקוף – Lo Yotse Mehabait – לא יוצא מהבית Lyrics

Lo Yotse Mehabait – לא יוצא מהבית Lyrics Shakuf – שאקוף >פזמון: שאקוף אנ\’לא יוצא מהבית היא לא יוצאת מהראש שלי רק ממלא לי ת\’כוס שלי לא מדבר עם הבוס שלי אנ\’לא יוצא מהבית שוב עם התשע ביד למה נשארתי לבד טס על תשעים ואחד X2 וורס 1: שאקוף אני לא קם, ארבע בלילה עוד …

Shakuf ;- שאקוף – Lo Yotse Mehabait – לא יוצא מהבית Lyrics Read More »