LMF – WTF Lyrics

WTF Lyrics LMF 我就系一个MC 我支咪嘅作用 就系要嚟讲社会嘅问题 我就要唠嘈 我就要控诉 你咪撚当我冇到 我哋就系咁样做 你唔撚得 你就要落台 你死都唔撚肯走 咁咪等于独裁 你哋一大班废柴 佢哋个个都肺炎 你啲高官嘴脸 我就想赠你两拳 官商勾结有大撚把法律罅走 赶尽杀绝唔会留返条路俾我走 大珠三角街外钱唔留俾阿猪阿狗 大鱼大肉啲富商话知你贱过只狗 啲鸡有问题 你就杀晒啲鸡 啲狗有问题 唔通你又杀晒啲狗? 啲人有问题 你会唔会杀晒啲人? 个社会咁多问题就有你班豆泥高层 你唔撚得 你就要落台 你死都唔肯走 咁咪等于独裁 你哋一大班废柴 我哋个个都要挨 你班粉肠睇档 我哋实听无望 我唔知道点解你要咁做 我唔知道你咁做背后有乜嘢企图 细价股八万五 冇​​人出嚟负责 个个摊大手板 我问你呢铺点拆 冇咁大个头就唔好戴咁大顶帽 你唔撚到 快啲返去检讨 你渣 你差 你老婆丢晒你架 你呢亭人正一陀衰家 你唔撚得 你就要落台 你死都唔肯走 咁咪等于独裁 你哋一大班废柴 …

LMF – WTF Lyrics Read More »