Armond ;AA – Freak Lyrics

Freak Lyrics

Armond AA
>{متن آهنگ «فریک» از آرموند}

{قسمت یک}
نداشت کسی بهم باور
می‌زدن برام غریبه‌ها دست
فکر می‌کردم تنهایی ساده‌اس
هر روز میره من همه چی یادم
مغزم تمومه کشش
یه روز لش، یه رو تلفن یه تِک
دودم شد به ریه‌هام طلسم
اگه شبا نور کوچه گرفته دلش
خوب نبود حالم ولی بودم ترند
می‌شدن رفیقام رو مبلم تلپ
نکردم هیچ‌وقت اَ هیچ‌کسی گِله
صفر بودم نگفتم بدهی بده
این آدما قلبتو می‌کَنن، می‌برن
می‌مونی خودت با خودت تو سرما فیکس
جا من باشی (اوو، اوو، اوو)
دیدش هی آینه منو بیدار
هی می‌گفتم به خودم بد و بیراه
پاییز بود، برگا ریخت
برگا ریخت (اوو، اوو، اوو)

{همخوان}
تکستا هی منو حرص میده
هر روز هی شدم فس دیره
نه من ندارم حس دیگه
(می‌زنم هی فریک)
مثِ شبا تو پلس تیره
آتیش زیر پله زیرش
نه من ندارم حس دیگه
(می‌زنم هی فریک)
تکستا هی منو حرص میده
هر روز هی شدم فس دیره
نه من ندارم حس دیگه

{قسمت دو}
هر روز جنگه تو خونه
آرموند هر روز هفته بیرونه
دارم می‌شم من اَ تو دیوونه
نی رو مود ولی نبضه می‌کوبه
یا تو بالکنم یا پشت تیلیف
تو اتاق، فقط روشنه تی‌وی
کف شهر، همه کردن بام تریپ
Drip چون می‌دادن لوز، من می‌شدم
حرصی می‌شدن می‌اومد رو ما لنز
Raise سر هرچی من می‌دادم ۳۰تا
قایم می‌کردم کَشا رو تو والت
شاخ نشه واسه ما نخاله
خودم، تنهایی خوبه حالم
با رولا، تو جیب رو روالم
دارم به خودم باور
نمی‌ذارم هیچ کسکشی بگادم

>{همخوان}
تکستا هی منو حرص میده
هر روز هی شدم فس دیره
نه من ندارم حس دیگه
(می‌زنم هی فریک)
مثِ شبا تو پلس تیره
آتیش زیر پله زیرش
نه من ندارم حس دیگه
(می‌زنم هی فریک)
تکستا هی منو حرص میده
هر روز هی شدم فس دیره
نه من ندارم حس دیگه
(می‌زنم هی فریک)
مثِ شبا تو پلس تیره
آتیش زیر پله زیرش
نه من ندارم حس دیگه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *